header_image header_image header_image

Taxatie

Wij taxeren alle onroerende zaken voor elk gewenst doel, of u nu een taxatierapport nodig heeft voor financiering of voor fiscale doeleinden. Loo makelaardij is gecertificeerd en geregistreerd in het centraal register en mag daarom voor alle officiële instanties (banken, fiscus, notarissen) taxaties verrichten.
Onze kosten voor taxaties t.b.v. financieringen zijn als volgt:

  1. Bij een taxatiewaarde tot € 150.000,= wordt € 200,= exclusief BTW in rekening gebracht
  2. Bij een taxatiewaarde tussen € 150.000,= en 250.000,= wordt € 300,= exclusief BTW in rekening gebracht
  3. Bij een taxatiewaarde tussen € 250.000,= en 400.000,= wordt € 450,= exclusief BTW in rekening gebracht
  4. Bij een taxatiewaarde boven € 400.000,= wordt € 550,= exclusief BTW in rekening gebracht.
  5. taxaties boven een waarde van € 1.500.000,= betreffen maatwerk, hiervoor wordt het tarief á € 100,= per uur in rekening gebracht.

Bij taxaties voor fiscale doeleinden (minnelijk of eenzijdig) wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van de bestede tijd op basis van een uurtarief van € 100,= per uur. Indien de taxatieopdracht moet worden uitgevoerd met validatie door het NWWI wordt de kostprijs van een taxatie verhoogd met € 200,= exclusief B.T.W. Indien een grote verbouwing (> € 50.000,= ) moet worden meegetaxeerd bedraagt het minimumtarief € 500,= exclusief BTW.

De nieuwe NWWI taxaties vanaf 2018  kunnen niet worden uitgevoerd voor de bovenstaande tarieven taxaties voor financiering. Indien een taxatie nodig is met validatie door het  NWWI bedraagt het minimale tarief € 500,= exclusief BTW.