header_image header_image header_image

Landbouwgrond

Slaapweg 12 Geesteren

Geesteren, Slaapweg 12. Mooi rundveebedrijf, bestaande uit een woning gebouwd in 1980 met een ligboxenstal uit hetzelfde jaar op ruime kavel grond van in totaal 28.58.65 hectare rondom de gebouwen. Dit is een ideale tweede bedrijfslocatie voor een bedrijf dat jongvee op afstand wil opfokken. De stal is recent van een nieuw asbestvrij dak voorzien. *VERKOCHT*

Meer informatie »

bouwland Geesteren

Aan de Twistdijk in Gelselaar ligt dit lange perceel dat ook een ingang heeft aan de Velsdijk. Het perceel is de laatste jaren in gebruik geweest als grasland en als bouwland voor graanteelt. Makkelijk oogstperceel vanwege ??n zijde oprijden en de andere zijde afrijden. **Verkocht**

Meer informatie »

Borculoseweg Haarlo

Perceel landbouwgrond ca. 1.50 hectare, goed ontsloten langs de Borculoseweg. Dit perceel is via een eigen inrit bereikbaar en ligt als een mooi blok langs de verharde weg.**VERKOCHT**

Meer informatie »

Landbouwgrond Wildenborgseweg

Te koop een perceel landbouwgrond (bouwland) nabij huisnummer 4. Het betreft een kavel beste aflopende kampgrond van ca. 3.20 hectare. Het perceel is gemarkeerd met 2 sjalonstokken aan de eigen weg en zal worden ingemeten door het kadaster. De verkoop geschiedt bij inschrijving. **VERKOCHT**

Meer informatie »

Landbouwgrond Rengersweg

Te koop onder Laren: een perceel landbouwgrond, grasland aan de Rengersweg. Dit perceel, 0.81.91 hectare groot is te koop Het perceel is afgelopen jaar gebruikt ten behoeve van de paardenhouderij en heeft een eigen aansluiting van water en elektriciteit.

Meer informatie »