header_image header_image header_image

Verkopen

Wij helpen u graag bij de verkoop van uw woning en/of bedrijf. Graag bespreken we in een vrijblijvend gesprek vooraf uw mogelijkheden, waarbij zaken als niewe woonplek, opbrengstprijs, verkoopprocedure en gewenste tijdverloop allemaal aan de orde komen. Uiteraard kunnen wij het gehele verkooptraject voor onze rekening nemen, maar ook is het mogelijk om gedeeltelijke ondersteuning te verlenen.